Ses sources (207)

 • chiiaki
 • phoenix8236
 • Kotomi-Aruki
 • fandescouplesmangas
 • Powa-Narusaku
 • fairy-narusaku-69
 • SakuNarulov
 • narusakuficlove
 • x-SweetFreedom
 • just-dreaming-again
 • Madara-Uchiha
 • COS-list
 • Zari-Mikoshi
 • hashirama-SenJu
 • Xdark-and-heartlessX
 • narusaku76800
 • narutoohayo
 • samouraidieu77
 • RealNarutoLife
 • Volti
 • samiblondeau92
 • Saku-Naru--fics
 • Narutail-fic
 • Matchiko5
 • narusaku913
 • x3--NarutoShip--ficx3
 • vive-naru-saku
 • sasuhina-couple
 • naru-saku-45
 • naruaimesaku
 • narutofanfic67
 • Lhistoire-demavie
 • narufan77120
 • xAikyou
 • Sakura-Love-Life
 • xxsakuraxxchanxxfic
 • anti-narusaku-anti
 • naruusakuu
 • naruto3456
 • kibagirl